HAPPY JUDOKAS :)

Facebook

 

Regulamin opłat za udział w zajęciach boksu
w KS "Gwardia" Łódź w roku szkolnym 2020/2021

1. Opłata za przynależność do klubu roczna 50 zł;
    
(w przypadku rodzeństwa/małżeństwa opłata za przynależność do klubu dotyczy tylko jednego uczestnika)

2. Składkę członkowską należy uiścić do 5-go każdego miesiąca;

3. Składka członkowska wynosi:

   a. 120 zł;
   b. w przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach nie stosuje się odliczeń, opłata nie ulega
       zmianie;

4. Osoba chcąca skorzystać z zajęć musi mieć opłacone składki członkowskie i legitymować się
    aktualną przynależnością do klubu;

5. Opłaty należy dokonać przelewem na konto klubu lub u pracownika obsługi obiektu;

6. Istnieje możliwość skorzystania z jednorazowych zajęć - tzw. treningu próbnego.

KS Gwardia Łódź 90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi
Nr konta: 28 1240 3031 1111 0000 3426 6834

TYTUŁ PRZELEWU:
"Imię i nazwisko zawodnika/czki - nazwisko trenera - składka członkowska za okres ...",
np. "Jan Nowak - trener: ... - składka członkowska za okres ..."

 
 
 
 

Biuro Klubu

90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
tel. 042 636-90-50
fax. 042 637-14-30
kontakt@gwardiajudo.pl
biuro@gwardiajudo.pl
ZAPRASZAMY
pn-pt: 9:00 - 16:00

Dane Klubu

Nr konta: 28 1240 3031 1111 0000 3426 6834
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi

Klub Sportowy "Gwardia" Łódź ma status
Organizacji Pożytku Publicznego
KRS: 0000378256 NIP 725-10-40-905

Miejsca treningów

sala KS Gwardia Łódź, al. Kościuszki 73/75
SP nr 109 w Łodzi, ul. Pryncypalna 74
SP nr 153 w Łodzi, ul. Obr. Westerplatte 28
SP nr 169 w Łodzi, ul. Napoleońska 7

SP nr 36 w Łodzi, ul. Więckowskiego 35