HAPPY JUDOKAS :)

Facebook

Contact

 "Gwardia" Sport Club Łódź
90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
tel. 042 636-90-50 / fax. 042 637-14-30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open:
Mo-Fr: 9:00 - 16:00
Judo Club Łódź
90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
tel. 042 636-90-50 / fax. 042 637-14-30

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Open:
Mo-Fr: 9:00 - 16:00

 

 

 

Data for bank transfer:

Klub Sportowy "Gwardia" Łódź
90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
Account nr:
28 1240 3031 1111 0000 3426 6834
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi
Łódzki Klub Judo
90-435 Łódź, al. Kościuszki 73/75
Account nr:
65 1240 3073 1111 0010 1683 9420
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi

 

 
JUDO
najnowsze informacje

BOKS
najnowsze informacje

REKREACJA
najnowsze informacje

 
 
 

Biuro Klubu

90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
tel. 042 636-90-50
fax. 042 637-14-30
kontakt@gwardiajudo.pl
biuro@gwardiajudo.pl
ZAPRASZAMY
pn-pt: 9:00 - 16:00

Dane Klubu

Nr konta: 28 1240 3031 1111 0000 3426 6834
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi

Klub Sportowy "Gwardia" Łódź ma status
Organizacji Pożytku Publicznego
KRS: 0000378256 NIP 725-10-40-905

Miejsca treningów

sala KS Gwardia Łódź, al. Kościuszki 73/75
SP nr 109 w Łodzi, ul. Pryncypalna 74
SP nr 153 w Łodzi, ul. Obr. Westerplatte 28
SP nr 169 w Łodzi, ul. Napoleońska 7

SP nr 36 w Łodzi, ul. Więckowskiego 35