HAPPY JUDOKAS :)

Facebook

Regulamin opłat za udział w zajęciach judo
w roku szkolnym 2020/2021

 1. Opłata za przynależność do klubu roczna 50zł;
  (w przypadku rodzeństwa opłata za przynależność do klubu dotyczy tylko jednego dziecka)
 2. Składkę członkowską należy uiścić do 1-go każdego miesiąca;
 3. Składka członkowska wynosi:
  a. 120zł na miesiąc;
  b. w przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach nie stosuje się odliczeń, opłata nie ulega zmianie;
  c. w przypadku rodzeństwa opłata za pierwsze dziecko wynosi 120,- zł, a za kolejne po 100,- zł/os.
 4. Zniżkę w wysokości 50% otrzymują zawodniczki i zawodnicy, którzy posiadają aktualnie min. 1 klasę sportową, przyznawaną przez PZJudo;
 5. Osoba chcąca skorzystać z zajęć musi mieć opłacone składki członkowskie i legitymować się aktualną przynależnością do klubu;
 6. Opłaty należy dokonać przelewem na konto klubu.
Klub Sportowy "Gwardia" Łódź
90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
Nr konta:
28 1240 3031 1111 0000 3426 6834
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi
Łódzki Klub Judo
90-435 Łódź, al. Kościuszki 73/75
Nr konta:
65 1240 3073 1111 0010 1683 9420
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi


TYTUŁ PRZELEWU: 
"Imię i nazwisko zawodnika/czki - nazwisko trenera - składka członkowska za okres ...",
np. "Jan Nowak - miejsce: (np. SP 109, Gwardia itd.)........... - składka członkowska za okres ..." 

  

 

 

 
 
 
 
 

Biuro Klubu

90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
tel. 042 636-90-50
fax. 042 637-14-30
kontakt@gwardiajudo.pl
biuro@gwardiajudo.pl
ZAPRASZAMY
pn-pt: 9:00 - 16:00

Dane Klubu

Nr konta: 28 1240 3031 1111 0000 3426 6834
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi

Klub Sportowy "Gwardia" Łódź ma status
Organizacji Pożytku Publicznego
KRS: 0000378256 NIP 725-10-40-905

Miejsca treningów

sala KS Gwardia Łódź, al. Kościuszki 73/75
SP nr 109 w Łodzi, ul. Pryncypalna 74
SP nr 153 w Łodzi, ul. Obr. Westerplatte 28
SP nr 169 w Łodzi, ul. Napoleońska 7

SP nr 36 w Łodzi, ul. Więckowskiego 35