HAPPY JUDOKAS :)

Facebook

Regulamin opłat za udział w zajęciach na siłowni
w KS "Gwardia" Łódź w roku szkolnym 2015/2016

 1. Opłata za przynależność do klubu roczna 40zł;
 2. Składkę członkowską należy uiścić do 5-go każdego miesiąca;
 3. Składka członkowska wynosi 80zł:
 4. Osoba chcąca skorzystać z zajęć musi mieć opłacone składki członkowskie i legitymować się
  aktualną przynależnością do klubu;
 5. Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto klubu:

  Klub Sportowy "Gwardia" Łódź

  90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
  Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi
  Nr konta: 28 1240 3031 1111 0000 3426 6834

  TYTUŁ PRZELEWU: 
  "Imię i nazwisko zawodnika/czki - składka członkowska za okres ... - siłownia",
  np. "Jan Nowak - składka członkowska za okres ... - siłownia"
   

 

 

 

 
 
 
 
 

Biuro Klubu

90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
tel. 042 636-90-50
fax. 042 637-14-30
kontakt@gwardiajudo.pl
biuro@gwardiajudo.pl
ZAPRASZAMY
pn-pt: 9:00 - 16:00

Dane Klubu

Nr konta: 28 1240 3031 1111 0000 3426 6834
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi

Klub Sportowy "Gwardia" Łódź ma status
Organizacji Pożytku Publicznego
KRS: 0000378256 NIP 725-10-40-905

Miejsca treningów

sala KS Gwardia Łódź, al. Kościuszki 73/75
SP nr 109 w Łodzi, ul. Pryncypalna 74
SP nr 153 w Łodzi, ul. Obr. Westerplatte 28
SP nr 169 w Łodzi, ul. Napoleońska 7

SP nr 36 w Łodzi, ul. Więckowskiego 35