HAPPY JUDOKAS :)

Facebook

Regulamin opłat za korzystanie z sali sportów walki
w KS "Gwardia" Łódź w roku szkolnym 2015/2016

  1. Opłata za przynależność do klubu roczna 40zł;
  2. Składkę członkowską należy uiścić do 5-go każdego miesiąca;
  3. Składka członkowska wynosi 80zł:
  4. Osoba chcąca skorzystać z zajęć musi mieć opłacone składki członkowskie i legitymować się aktualną przynależnością do klubu;
  5. Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto klubu:


   Klub Sportowy "Gwardia" Łódź

   90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
   Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi
   Nr konta: 28 1240 3031 1111 0000 3426 6834

   TYTUŁ PRZELEWU: 
   "Imię i nazwisko zawodnika/czki - składka członkowska za okres ... - sala sportów walki",
   np. "Jan Nowak - składka członkowska za okres ... - sala sportów walki"
    

 

 

 

 
 
 
 
 

Biuro Klubu

90-436 Łódź, al. Kościuszki 73/75
tel. 042 636-90-50
fax. 042 637-14-30
kontakt@gwardiajudo.pl
biuro@gwardiajudo.pl
ZAPRASZAMY
pn-pt: 9:00 - 16:00

Dane Klubu

Nr konta: 28 1240 3031 1111 0000 3426 6834
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi

Klub Sportowy "Gwardia" Łódź ma status
Organizacji Pożytku Publicznego
KRS: 0000378256 NIP 725-10-40-905

Miejsca treningów

sala KS Gwardia Łódź, al. Kościuszki 73/75
SP nr 109 w Łodzi, ul. Pryncypalna 74
SP nr 153 w Łodzi, ul. Obr. Westerplatte 28
SP nr 169 w Łodzi, ul. Napoleońska 7

SP nr 36 w Łodzi, ul. Więckowskiego 35